Podręczniki szkolne

Jednak realizowanie programu nauczania opiera się o wiele metod szkolenia i przedstawiania materiału, zatem do czego służą najczęściej podręczniki?

  • Do uzupełniania materiału, który nie został zrealizowany na lekcji.
  • Do samodzielnego przeczytania i przyswojenia wiedzy w ramach pracy domowej.
  • Do odrobienia pracy domowej na podstawie zadań i informacji w podręczniku.